برچسب: مینا سبزی

مینا سبزی (آب، باد، خاک و آتش)

بارها با خود مرور می‌کنم چه رابطه‌ای فضای غوطه‌ور در نقاشی‌هایم را با طبیعت پیوند زده؟ بی‌شک پاسخش به کودکی‌ام و نوع نگاهم به طبیعت برمی‌گردد. محصور و غرق در…
اطلاعات بیشتر