نقاشی که شعرهایش را نقاشی می کند ( ناصر اویسی )

(۱۳۱۳)، تهران

 

 

 

عناصر تصویری در آثار ناصر اویسی معدود و ساده هستند. این عناصر شامل پیکر انسان،

اسب‌ها و سفال‌های نقاشی‌شده‌ای با الهام از سفالگری ایران باستان می‌شوند.

زنان نقاشی‌های او تنها یا در گروه‌های دو یا سه تایی با چشمانی

درشت و ابروان پیوسته یادآور پیکرنگاری دربار قاجار هستند.
پیکرهای مرد چوگان‌بازان، عشاق و سوارکاران را در بر می‌گیرد. نقاشی‌های

ناصر اویسی پر از عناصر تزیینی الهام‌گرفته شده از بافت‌های باستانی

هستند که آرایش هنری دارند و تلفیقی از سنت نگارگری ایرانی و نقاشی

مدرن اروپایی را تشکیل می دهند.

دانش‌آموخته نقاشی از ایتالیا
یکی از بنیان‌گذاران مکتب سقاخانه

 

 

 

۷۵ در۶۲ سانتی‌متر، ترکیب مواد روی بوم

 

۵۰ در۶۵ سانتی‌متر، ترکیب مواد روی بوم

 

۴۲ در۴۵ سانتی‌متر، ترکیب مواد روی مقوا