در کجا ایستاده‌ام؟ (جلال شباهنگی)

در کجا ایستاده‌ام
در میان دشت
یا زیر آسمان آبی
همراه با رویایی سپید
یا در میان هیچ هیچ
هر جا هستم زیبایی یار من است
ماهور و دمن و دشت همراه من است
من کجا ایستاده‌ام
هر جا که باشم
آسمان مال من است
شور و حال و زمان مال من است
چه زیباست اینجا
زندگی و عشق
با تمام زیبایی‌اش، مال من است
راستی تو می‌دانی؟
من کجا ایستاده‌ام؟
چه زیباست اینجا

 

نمایشگاه