برچسب: بهرام دبیری

۵۰ سال نقاشی با بهرام دبیری

در سفر دست‌هایم بسیار خطوط زیبا کشیدم به همه موانع گوش سپردم آنگاه نقشه‌هایم نقش بر آب شد خطوط و دوایر تا به یک باره در ژرفایم بی‌دستاویزی پارساترین صورت…
اطلاعات بیشتر