برچسب: ناصر اویسی

نقاشی که شعرهایش را نقاشی می کند ( ناصر اویسی )

عناصر تصویری در آثار ناصر اویسی معدود و ساده هستند. این عناصر شامل پیکر انسان، اسب‌ها و سفال‌های نقاشی‌شده‌ای با الهام از سفالگری ایران باستان می‌شوند. زنان نقاشی‌های او تنها…
اطلاعات بیشتر