در امتداد تخیل به انتخاب سهراب

نمایشگاه «در امتداد تخیل به انتخاب سهراب»، سومین مجموعه از هنر معاصر و مدرن، با نمایش آثاری ارزشمند میزبان شما دوست‌داران هنر خواهد بود.
به تماشا بیایید و بگذارید احساس هوایی بخورد.

 

عبدی اسبقی / ایرج اسکندری / سیمین اکرامی / ناصر اویسی / نامی پتگر / صادق تبریزی / حسین چراغچی / کیخسرو خروش / بهرام دبیری / سمبات درکیورغیان 

مصطفی دشتی / حسینعلی ذابحی / مجتبی رمزی / ایرج زند / مهدی سحابی / کوروش شیشه گران / علی اکبر صنعتی / طلیعه کامران  / سیاوش کسرایی

نصرت الله مسلمیان / پرویز معزز / سیراک ملکنیان