در امتداد خیال (نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر به انتخاب سهراب)

محمد احصایی / هانیبال الخاص / پروانه اعتمادی / ناصر اویسی / رضا بانگیز / فرامرز پیلارام / ژازه تباتبایی / صادق تبریزی / قاسم حاجی زاده
عبدالرضا دریابیگی / حسینعلی ذابحی / جعفر روحبخش / ایرج زند / حسین زنده رودی / جلال شباهنگی / عین الدین صادق زاده / علی اکبر صنعتی
یعقوب عمامه پیچ / سیاوش کسرایی / منوچهر نیازی / فریده لاشایی