برچسب: کوروش قاضی مراد

می‌دانی، نمی‌دانی… خط به روش حسی (کوروش قاضی‌مراد)

در مد این هیچستان | که جاری شدی | خاکت از آب تر می‌شود | پیکرت را می‌سازد | آتش وجودت را می‌سوزاند و ذرات خاکت را باد می‌برد |…
اطلاعات بیشتر