ستاره‌ها می‌درخشند

ﺑﺮﺧﻰ آدم‌ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎره‌اﻧﺪ؛ درﺧﺸﺎن و اﻟﻬﺎم‌ﺑﺨﺶ. آﺳﻤﺎن ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﻰ اﯾﺮان ﭘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎﺳﺖ. ﺳﺘﺎره ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻣﻰ‌درﺧﺸﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎﯾﻰ روح‌ﻧﻮاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ روﺷﻨﺎﯾﻰ،…
اطلاعات بیشتر

در امتداد خیال (نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر به انتخاب سهراب)

محمد احصایی / هانیبال الخاص / پروانه اعتمادی / ناصر اویسی / رضا بانگیز / فرامرز پیلارام / ژازه تباتبایی / صادق تبریزی / قاسم حاجی زاده عبدالرضا دریابیگی / حسینعلی…
اطلاعات بیشتر

نقاشی که شعرهایش را نقاشی می کند ( ناصر اویسی )

عناصر تصویری در آثار ناصر اویسی معدود و ساده هستند. این عناصر شامل پیکر انسان، اسب‌ها و سفال‌های نقاشی‌شده‌ای با الهام از سفالگری ایران باستان می‌شوند. زنان نقاشی‌های او تنها…
اطلاعات بیشتر

«حجم تا پیکره‌های خیال‌انگیز» به انتخاب سهراب

مسعود اخوان جم/ توکل اسماعیلی/ سیمین اکرامی / فاطمه امدادیان/ رضا امیریاراحمدی/ ژازه تباتبایی / بهمن دادخواه / مجتبی رمزی/ مهدی سحابی/ محمدحسین عماد / کوروش گلناری / فریده لاشایی…
اطلاعات بیشتر

«بیکرانگی خط و رنگ» به انتخاب سهراب

نمایشگاه «بیکرانگی خط و رنگ» مجموعه‌ای ارزشمند و تکرانشدنی از تابلوهای خط‌نقاشی به انتخاب سهراب به تماشا بیایید و بگذارید احساس هوایی بخورد.   سید محمد احصایی / نصرالله افجه…
اطلاعات بیشتر